Theo Decrypt, Pornhub, website dành cho người lớn lớn nhất thế giới, hôm nay cho biết họ chỉ chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán. Được biết, thẻ tín dụng Visa và Mastercard đã cắt hỗ trợ thanh toán cho webside vào tuần trước. Dịch vụ Pornhub Premium hiện có tới 13 loại tiền điện tử được hỗ trợ để thanh toán.