Theo Cointelegraph, nền tảng khai thác tổ chức Genesis mining đã công bố kết quả cuộc khảo sát 1.000 nhà đầu tư bitcoin tại Mỹ, trong đó 2/3 tin rằng bitcoin là nơi lưu trữ giá trị dài hạn tốt hơn so với đô la Mỹ. Hơn một nửa số người được hỏi tin rằng Bitcoin sẽ đánh bại vàng, bất động sản và thị trường chứng khoán trong vòng 5 đến 10 năm và 65% số người được hỏi tin rằng giá trị của Bitcoin sẽ tiếp tục tăng giá theo thời gian. Tuy nhiên, bất chấp tâm lý thị trường tốt, chỉ có 17% người được hỏi dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ vượt 50.000 USD vào năm 2030. 17% số người được hỏi dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ thực sự giảm trong vòng mười năm tới. Tổng cộng 50,1% người được hỏi dự đoán rằng vào năm 2030, giá trị của BTC sẽ không vượt qua 20.000 đô la.