Theo các nguồn tin chính thức, tính đến ngày 15 tháng 12, tổng quy mô của Grayscale Asset Management đã vượt qua 13 tỷ USD. Giá giao dịch của Bitcoin Trust Fund (GBTC) là 22,26 USD / cổ phiếu, tăng 8,01% so với ngày hôm qua; giá giao dịch của Ethereum Trust Fund (ETHE) là 134,19 USD / cổ phiếu, tăng 15,58% so với ngày hôm qua.