Theo tin tức chính thức, Coinbase đã chính thức tuyên bố hôm nay rằng AAVE, BNT và SNX sẽ được niêm yết trên Coinbase Pro. Ngoại trừ Bang New York, tất cả các khu vực pháp lý được Coinbase hỗ trợ sẽ cung cấp hỗ trợ cho AAVE, BNT và SNX. Nếu các điều kiện thanh khoản được đáp ứng, Coinbase Pro sẽ bắt đầu các giao dịch liên quan vào lúc 12 giờ ngày 16 tháng 12 theo giờ Việt Nam.