Vào ngày 15 tháng 12, Bill Barhydt, Giám đốc điều hành của ứng dụng giao dịch và ví tiền điện tử Abra, đã tweet rằng bây giờ PayPal (một mình) đáp ứng nhiều nhu cầu mua bitcoin hơn số bitcoin được khai thác mỗi ngày. Năm 2021 (hoặc năm 2022 ) có khả năng chứng kiến các ETF Bitcoin bán lẻ, khi nhu cầu có thể tăng gấp 100 lần.