Theo tin tức từ World Wide Web, Đại cử tri đoàn Hoa Kỳ xác nhận rằng Biden đã thắng và Biden chính thức thắng cử tổng thống Hoa Kỳ.