Hugh Karp, người sáng lập giao thức bảo hiểm DeFi Nexus Mutual, đã tweet hôm nay rằng địa chỉ IP trên Internet là minh bạch. Nếu tin tặc trả lại số tiền bị đánh cắp trong vòng 24 giờ, ông sẽ đưa ra khoản tiền thưởng 300,000 đô la và cam kết từ bỏ mọi cuộc điều tra cũng như kết tội. Tin tức trước đó, địa chỉ cá nhân của Hugh Karp, người sáng lập Nexus Mutual, đã bị tấn công. Có 370.000 token XNM trong địa chỉ và thiệt hại vượt qua 8 triệu đô la.