Cục

暂无详细介绍

·

Bitcoin giảm sâu sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Theo Chủ tịch Fed, tiền điện tử không phải một kho cất trữ giá trị thực sự hữu ích. Ngay sau phát biểu của chủ tịch Fed, giá bitcoin giảm mạnh về dưới 55.000 USD/BTC.
Bitcoin giảm sâu sau phát biểu của Chủ tịch Fed
WeChat Weibo Facebook Twitter LinkedIn Telegram Medium GitHub RSS 收藏 区块链Tìm kiếm 区块链移动 App Email Up Apple Android