Theo bản tin của Forbes ngày 29/12, mới đây, bình luận của CEO SpaceX và Tesla Elon Musk dưới dòng tweet của nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và người dẫn chương trình podcast Lex Fridman đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Theo dòng tweet, Elon Musk đã đồng ý với tuyên bố của Lex Fridman rằng nền kinh tế sao Hỏa sẽ chạy trên tiền điện tử. Nhưng đồng thời, Elon Musk không nói rõ đó sẽ là Bitcoin hay một loại tiền điện tử khác.