Dữ liệu của Whale Alert cho thấy vào lúc 5:07 ngày 30 tháng 12 theo giờ Việt Nam, 3700 BTC đã được chuyển từ nhiều địa chỉ sang ví không xác định bắt đầu bằng 3Fe5XT, trị giá khoảng 100 triệu đô la. Giá trị băm giao dịch là: 69afe8a4b5fe16aa0aa60122aeaec1b54c08db20597efdf9003c70068960dd39.