Chứng khoán Mỹ đóng cửa: 3 chỉ số chứng khoán chính đóng cửa giảm điểm, Dow đóng cửa giảm 0,22%; Nasdaq đóng cửa giảm 0,38%; chỉ số S&P đóng cửa giảm 0,22%. Lĩnh vực blockchain trong chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm 1,90%.