Giám đốc Nhân sự của Coinbase, L.J. Brock đã đưa ra thông báo đáp lại báo cáo của New York Times ngày hôm nay về việc: “Nhân viên Coinbase đang bị đối xử bất công do chủng tộc hoặc giới tính”. Brock tuyên bố rằng Coinbase cam kết cung cấp thù lao công bằng và chính đáng cho mọi nhân viên. Brock cho biết trong hai năm qua, một số điều chỉnh lớn đã được thực hiện đối với khung lương thưởng của công ty và được giải thích chi tiết. Brock viết rằng đã một năm kể từ khi bắt đầu kế hoạch điều chỉnh lại tiền lương, trong khi cạnh tranh để tìm kiếm những tài năng hàng đầu, công ty vẫn đang thử thách khuôn khổ của mình và đảm bảo rằng họ có thể thích ứng với bối cảnh nhân tài khi công ty mở rộng. Để đạt được mục tiêu này, Coinbase sẽ tiếp tục đổi mới trong khái niệm về tiền lương và dự kiến sẽ thực hiện những thay đổi hơn nữa vào đầu năm 2021.